Aktuality

Bezpečné používanie izokyanátov – Povinné školenie

Bezpečné používanie izokyanátov – Povinné školenie

Nové obmedzenie týkajúce sa využitia izokyanátov bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 4. augusta 2020. toto nariadenie sa zameriava na respiračné a kožné senzibilizácie, ktoré môžu byť spôsobené izokyanátmi, a vyžaduje školenie pred použitím príslušných produktov obsahujúcich izokyanáty.

Aby pracovníci mohli aj naďalej bezpečne pracovať s izokyanátmi, budú od 24.augusta 2023 a následne každých 5 rokov povinné školenia pre profesionálnych a priemyselných aplikátorov produktov s obsahom izokyanátov, ktorých celková koncentrácia výrobku má hladinu >0,1%. V našom sortimente sa jedná o výrobky na báze polyuretánu.

 

Čo toto obmedzenie znamená?

Školenie profesionálnych užívateľov

Do 24. augusta 2023 musia všetci komerční alebo priemyselní užívatelia produktov obsahujúcich izokyanáty absolvovať aplikačné školenie, po ktorom obdržia certifikát oprávňujúci na ďalšie použitie.

 

Kde sa môžem zúčastniť školenia?

ISOPA/ALIPA a rad priemyselných partnerov organizujú komplexné školiace programy k zaisteniu bezpečného používania izokyanátov pre výrobcov a profesionálnych užívateľov. Poskytované školenia sú aktuálne k dispozícií v nemčine, angličtine, holandčine, taliančine, francúzštine a španielčine.  Všetky jazyky v rámci EU budú k dispozícii do konca roka 2022.

 

Odkaz na tréning: https://www.safeusediisocyanates.eu

Ako zákazníci Tremco CPG môžete využiť nižšie uvedený voucher, ktorý vám zaistí prístup k bezplatnému školeniu: FEICA_21_C24

 

Časté otázky a odpovede 

 

Je použitie izokyanátov bezpečné?

Rovnako, ako u akýchkoľvek iných látok je použitie izokyanátov bezpečné, pokiaľ sa s chemikáliami zaobchádza v súlade s príslušnými opatreniami na riadenie rizík a bezpečnostnými opatreniami. Takisto je dôležité zdôrazniť, že v hotových výrobkoch sa už nenachádzajú žiadne izokyanáty. Tie sa používajú iba ako reaktívne chemikálie, čo znamená, že reagujú s polyolom za vzniku PUR produktov a sú v tomto procese kompletne spotrebované

 

Pokiaľ som predajcom alebo distribútorom výrobkov na báze polyuretánu, čo mám robiť?

Odovzdajte svojim zákazníkom informácie, ktoré obdržíte od svojho dodávateľa produktu. 

 

Aká je situácia pri neprofesionálnych používateľoch, teda kutiloch?

Nové nariadenie sa týka iba profesionálnych spracovateľov v stavebníctve a priemysle. Už pred niekoľkými rokmi vstúpilo do platnosti samostatné obmedzenie, ktoré sa týka domácich majstrov. 

 

Kedy musí byť aktualizovaná etiketa výrobku obsahujúceho izokyanáty?

Právne požiadavky sa prejavili na obaloch príslušných výrobkov uvedených na trh už po 24. februári 2022. Inými slovami, produkty vyrobené 24. februára 2022 alebo neskôr musia obsahovať toto označenie: Odo 24. augusta 2023 sa pre priemyselné alebo profesionálne použitie vyžaduje zodpovedajúca odborná príprava .

 

← Zpět na seznam

Súvisiace weby